Roald Devooght
Hanne Malfait
Tony Opsomer
Ann Van Herck
Peter Van der Eedt
Dirk Van Deuren

Auteurs

istock-1170687091.jpg
DIGITALE COMPETENTIE

Het pakket opdrachten is voor leerkrachten samengebracht in een digiboek. Daar kun je – in overleg met de collega’s – kiezen welke opdracht je realiseert. Download de opdracht en maak ze concreet voor jouw vak. Je kunt daarbij aanpassen, toevoegen, of verwijderen zodat het op maat is van jouw lespraktijk.

OPDRACHTEN
Tutorials

De tutorials wijzen leerlingen de weg om steeds meer ICT‐vaardig en ‐geletterd te worden. Ze zijn inzetbaar in de ICT‐les en/of over de verschillende vakken heen. Samen zijn ze een ondersteuning, een naslagwebsite en hulplijn bij het uitvoeren van ICT‐opdrachten, over de vakken heen.

Het realiseren van de eindtermen voor digitale competentie is een uitdaging voor elke school, voor elk lerarenteam. Iedereen weet dat de onlinewereld continu verandert en dat communicatie steeds meer in digitale omgevingen verloopt. Digitaal competent zijn, is een must vandaag.
In Pelckmans ICT voor de eerste graad werd het fundament gelegd voor de digitale vaardigheden en het computationeel denken. In de tweede graad bouwen we hierop verder.

In een snel evoluerende wereld is kwaliteitsvol onderwijs belangrijker dan ooit.

Beste leerkracht

Wat een jaar hebben we achter de rug. We hebben veel geleerd. Dat scholen unieke leeromgevingen zijn en dat ze belangrijk zijn om te leren én om sociale relaties aan te gaan. Dat digitaal onderwijs een alternatief was tijdens de lockdown maar niet per definitie beter is. Dat kwetsbare leerlingen bijvoorbeeld dubbel kwetsbaar zijn bij digitaal afstandsonderwijs. Dat boekhandels open bleven omdat ze essentieel zijn. Dat boeken belangrijk zijn evenals het verspreiden van het leesvirus onder de jongeren. Dat leerkrachten samen met het zorgpersoneel de helden van de natie werden genoemd.

Gelukkig komt er stilletjesaan licht aan het einde van de tunnel. Laat ons hopen dat er volgend schooljaar opnieuw lesgegeven kan worden zonder de handrem op.

In september start ook de onderwijsvernieuwing in het derde jaar. Pelckmans blijft leerkrachten ondersteunen bij deze verandering en zet de didactische vernieuwing in haar lesmethodes verder. We kiezen opnieuw voor een doordachte aanpak, behouden wat goed is en focussen daarbij op competentiegericht onderwijs.

Het beste van twee werelden

Technologie biedt meer dan ooit een belangrijke ondersteunende rol en evolueert mee: daar zorgen wij voor met onze onlineleeromgeving Pelckmans Portaal. We kiezen bij Pelckmans voor het beste van twee werelden: een sterke combinatie van papier en digitaal die ervoor zorgt dat leerlingen én leerkrachten maximaal ondersteund worden.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van lesmethodes een enorme tijd- en leerwinst oplevert. De lesmethodes zijn eenvoudig in gebruik en bieden structuur. Ze helpen ook om de progressie binnen een vak aanschouwelijk te maken en bieden kant-en-klare mogelijkheden tot differentiatie en een waaier aan werkvormen.

Zo houd jij tijd over voor je kerntaak: jonge mensen begeleiden in het vak waarin jij expert bent. Een taak waarin wij je graag maximaal ondersteunen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van lesmethodes een enorme tijd‐ en leerwinst oplevert. De lesmethodes zijn eenvoudig in gebruik en bieden structuur. Ze helpen ook om de progressie binnen een vak aanschouwelijk te maken en bieden kant‐en‐klare mogelijkheden tot differentiatie en een waaier aan werkvormen.

Zo houd jij tijd over voor je kerntaak: jonge mensen begeleiden in het vak waarin jij expert bent. Een taak waarin wij je graag maximaal ondersteunen.

Want we weten dat je als leerkracht het verschil maakt. In een snel evoluerende wereld is dat belangrijker dan ooit. Onderwijs moet in de eerste plaats menselijke competenties stimuleren, zoals creativiteit, basiskennis en sociale vaardigheden.

In deze folder maak je kennis met het aanbod van Pelckmans ICT tweede graad, een complete én hedendaagse lesmethode.

We wensen je veel succes toe!

Thom Pelckmans en het hele Pelckmans-team

Onderwijsvernieuwing tweede graad vanaf 2021